Showcase

Fons van den Oever

Afstudeerscriptie
Marmitek
Fontys Hogeschool

Competentie 1

Communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren

de actie die ik heb ondernomen was als volgt: ik ben begonnen met de status op te nemen van mijn plan, dus wat zijn de belangrijkste punten om iemand snel op de hoogte te kunnen brengen. Vervolgens ben ik gaan filteren wat wel of niet interessant genoeg was. Hierin heb ik de keuze gemaakt dat bij de 1e presentatie het IMS-model het belangrijkste was. Dit is nader uitgelegd in een presentatie. Bij mijn tweede presentatie ben ik gaan kijken naar de belangrijkste uitkomsten van het externe onderzoek om vervolgens te verwerken in een presentatie met uitgangspunt, welke optie vinden jullie het beste aansluiten bij Marmitek?

Het resultaat hiervan was dat er onderling werd besproken waarom verschillende opties het beste zouden zijn. Met als uitkomst dat optie 2 het beste uit de test kwam. Naar mijn mening stonden vanuit dat oogpunt allen neuzen de zelfde kant op. Een top resultaat als ik kijk naar met wat voor doel ik het presenteerde.

Bewijslast zie bijlage.

STARR

Situatie om Marmitek te informeren met verschillende aspecten of wat de status is van mijn scriptie heb ik een aantal keer een presentatie gehouden. Dinsdag is er een stand-up, (bijna) de gehele organisatie verzameld zich in teams om te luisteren naar iemand zijn of haar presentatie. Ik heb het IMS-model en de uitkomsten van mijn onderzoek gepresenteerd, daarnaast heb ik draagvlak gecreëerd doormiddel van mijn opties voor te leggen aan de organisatie.

Mijn taak voor dit onderdeel was het presenteren van iets waar ik mee bezig was. Ik heb een presentatie van +/- 30 minuten gemaakt en deze via Teams gepresenteerd. Mijn tweede presentatie heb ik gevraagd naar welke optie het beste aansloot bij de organisatie. Mijn doel van de presentatie was om te kijken of ik draagvlak / een discussie kon creëren met wat beter was als optie of juist niet en waarom. Als voornemen was voor mij belangrijk dat meerdere afdeling op de hoogte waren van de situatie en er gediscussieerd werd.

Als ik terug kijk naar met welke uitgangspunten ik de presentaties heb gehouden ben ik zeer tevreden. Ik kreeg de feedback zoals; een duidelijk verhaal, het zit goed in elkaar en interessant. Als ik dan vervolgens reflecteer zou ik in deze situatie het wellicht fysiek uitoefenen de volgende keer om (nog) meer interactie te creëren. Wat ik zou verbeteren is het nog meer betrokken raken bij alles wat er speelt, ik was tijdens deze taak vooral gericht op het geven en delen van mijn presentatie. Als ik mijn competentie een score moet geven dan zou ik dit een 7,5 geven, ruim voldoende omdat het een succes was met alle facetten die gebruikt zijn, maar toch nog ruimte voor verbeteren qua informeren intern.

STARR

Eind 2020 heb ik mijzelf ingeschreven als ondernemer. Deze situatie heeft geleid tot vele mogelijkheden tot op heden. Omdat ik zelf vooral autodidact ben sluit het oprichten van mijn bedrijf aan bij deze competentie. Hoe ik dit allemaal heb ingericht wil ik graag delen.

Mijn taken bestaan uit een aantal onderdelen. Omdat ik samen werk met mijn broer en zijn bedrijf hebben we de taken verdeeld. Om een beeld te geven bij wat wij doen staat er op de website een showreel. Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie, de boekhouding, het ontwikkelen van de websites, het analyseren van data, het ontwikkelen van strategieën en het bedenken van de klanten funnel. Om dit in te richten hebben we verschillende facetten gemaakt waarbij we tools hebben om deze taken uit te voeren.

Gaande weg van het ondernemen kom je erachter dat je inrichten van programma’s, tools en dergelijke ontzettend belangrijk is. Zo heb ik een programma aangeschaft voor de boekhouding, hebben we sjablonen ontwikkeld voor het versturen van facturen, ben ik bezig geweest met een brochure voor klanten en het ontwikkelen van onze eigen website. Hiervoor zijn geen directe planningen of plannen gemaakt, maar is tijd ingedeeld en ben ik bezig in blokken van 3/4 weken per onderdeel. Dit houdt in dat ik bijvoorbeeld in 2,5 week de brochure had ontwikkeld.

Bewijslast zie bijlage en (Website)

Competentie 2

Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit;

Het resultaat hiervan is structuur in de acties die we moeten ondernemen wanneer er bijvoorbeeld nieuwe klanten aankloppen. Hiervoor hebben we de brochure gemaakt. Wanneer we een factuur moeten sturen kan ik het programma van het boekhouding gebruiken inclusief Veljet (mijn bedrijf) sjabloon versturen. Op dit moment ben ik beter voorbereid wanneer ik snel moet schakelen, op een professionele manier naar klanten of derde partijen. Daarnaast ben ik erachter gekomen dat het afspreken van deadlines belangrijk is binnen mijn vakgebied. Het kan zomaar voorkomen dat een project meer dan 1,5 maand duurt. Dit is niet de bedoeling en kader dat vanaf nu ook af.

Mijn reflectie wat betreft ondernemen heeft veel positieve kanten, het is hard werken voor soms maar weinig impact, maar wanneer het eindresultaat er dan is ben ik zeer tevreden. Het ondernemen houdt mij ook scherp en zorgt ervoor dat ik continue blijf leren van fouten of nieuwe trends in de markt. De verantwoordelijkheid die je draagt help daar enorm bij. Des te langer ik dit blijf doen des te meer ervaren en professioneler ik word blijkt uit mijn ervaring. De sfeer is daardoor ook verbeterd omdat je voorbereid bent op wat gaat komen (80%). Als ik deze competentie een cijfer moest geven zou dat een 7 zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering maar het gaat de goede kant op.

Competentie 3

Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche door middel van actief lidmaatschap van beroepsverenigingen, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoorts.

Als actie probeer ik regelmatig te kijken binnen deze Facebook groepen. De groepen zijn; Webflow designs (global), Webflow design en Elementor Community. Ik heb verschillende keren wat gepost om te vragen naar hulp maar ook om mijn werk te delen. Daarnaast heb ik aan andere leden feedback gegeven wat mij opviel of wat ik anders zou doen. Ik geef feedback op de manier zoals ik dat zelf ook wil ontvangen, duidelijk en kritisch. Hierdoor kun je groeien ook al klinkt het soms als een tegenvaller. Mijn inbreng hierin is dat ik redelijk wat ervaring heb met problemen oplossen, design-trends ontwikkelen en een redelijk portfolio heb ontwikkeld.

Mijn reflectie omvat dat deze groepen de perfecte plekken zijn waar je kunt sparren over je eigen vakgebied. Hierin zitten de zelfde experts zoals ikzelf, waardoor je op hetzelfde niveau zit. Hierdoor kun je feedback geven en verkrijgen op werk wat normaal wat lastiger te verkrijgen is. Tot mijn verbazing werken deze Facebook communities verassend goed. Ik blijf deze groepen zeker gebruiken en ben ervan overtuigd dat meerdere hier gebruik van moeten maken. Dit geldt voor enorm veel vakgebieden. Als ik deze competentie een score mag geven scoort deze voor mij een 7. Ik zit pas vrij recent in de groepen dus tot op heden bevalt het mij enorm. Wellicht zijn er betere groepen of groepen voor andere marketing gerelateerde aspecten vandaar dat ik het een zeven geef. 

STARR

Om continue te blijven innoveren en te leren van mijn vakgebied als Online Marketeer en Ontwikkelaar zit ik in een aantal communities. Binnen deze groepen stelt iedereen kritische vragen aan elkaar en worden de nieuwste ontwikkelingen besproken wat web-design betreft. Hierin deel ik mijn ontwikkelingen en reageer ik op andere met tips, tricks of uitleg.

Mijn taak hierin om nuttige en scherpe feedback te geven waar nodig plus mijzelf op te stellen dat ik open sta voor feedback. Hierin komt de professionele eigenschap naar boven en zo dien je ook te handelen. Er wordt verwacht dat je, je aan de richtlijnen houdt en ervoor zorgt dat het positieve feedback omvat. Mijn functie binnen de groep is; deelnemer, dat is verder niet spannender. Mijn doel om zoveel mogelijk nieuwe kennis, trends en andere informatie op te doen.

Bewijslast zie bijlage.

STARR

De situatie bij het afnemen van mijn externe onderzoek was als volgt: de doelgroep die ik voor ogen had resulteerde niet in de juiste hoeveelheid respons. De doelgroep bestond uit, retailers, e-tailers, groothandelaren en office suppliers. 

Mijn taak om hier adequaat op te reageren om te voorkomen dat er verwachtingen ontstonden die ik niet waar kon maken. Mijn doel hierbij was het effectief handelen om toch een onderzoek te kunnen houden wat zinvol en nuttig zou zijn. 

Aller eerst heb ik meteen gereageerd op het feit dat ik geen respons kreeg van de gehele doelgroep. Dit heb ik direct teruggekoppeld aan mijn bedrijfsbegeleider; Jindra Westland. Ik ben gaan kijken naar welke opties ik had, afwachten of kiezen voor de doelgroep waar ik wel respons van kreeg met de gevolgen van dien. Mijn grootste angst van het plan werd werkelijkheid; geen respons op het onderzoek. 

Bewijslast zie bijlage.

Competentie 4

Omgaan met onverwachte gebeurtenissen, die processen verstoren en reageren op adequate wijze met hulp van derden.

Het resultaat hiervan was dat ik de keuze heb gemaakt in overleg met Jindra om alleen door te gaan met de respons van de office suppliers binnen Duitsland. Dit hield in dat ik alleen iets kon zeggen over die doelgroep en de overige weg zouden vallen. Het had (gelukkig) niet per direct invloed op mijn onderzoek behalve dat het IMS-model is ontworpen en ingevuld met criteria die niet helemaal bij office suppliers passen. De vooruit gang van de rest van het project ging soepel, mijn actie heeft ervoor gezorgd dat er via die doelgroep een beter beeld ontstaat en het project nog meer afgebakend kon worden.

Mijn terugblik op deze actie is een positieve terugblik. Door de actie heb ik ervoor gezorgd dat ik nog steeds een nuttig plan kan leveren aan Marmitek. Hierdoor heb ik beter begrepen wanneer je keuzes moet maken als het even tegenzit of er iets onverwachts gebeurd. Het is niet erg om soms een ander pad in te slaan, zolang je er maar goed over nadenkt en welke stap je daarna gaat zetten. Als de situatie terugkoppel aan mijn competentie dan scoort deze situatie een 7. Ik heb juist gehandeld en het pakte goed uit, de keuze is gebaseerd op achterliggende gedachtes maar het had wellicht nog beter gekund. Misschien was juist de keuze goed geweest om te wachten op de andere respons of meer personen van de doelgroep proberen te bereiken. 

Competentie 5

Werken aan persoonlijke ontwikkeling op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Ik ben begonnen met het inrichten van mijn telefoon agenda. Met mijn iPhone agenda app heb ik mapjes aangemaakt zoals werk, privé en stage. Zodra ik taken moest uitvoeren of inplannen vroeg ik direct om een tijd en dag om het in te plannen in de agenda app. Door de structuur die dit biedt kan ik beter mijn tijd verdelen en vooral anderen niet teleurstellen wanneer ik iets vergeet. Mijn doel om zoveel mogelijk taken direct in te plannen om zo effectief te werk te gaan.

Het resultaat hiervan was dat ik enorm veel taken direct inplan waardoor ik structuur heb voor werk, maar ook voor privé gelegenheden. Hierdoor kan ik beter afspraken maken of nee zeggen als ik al iets heb staan waardoor ik niets dubbel kan plannen. Ik ben ook rustiger in mijn hoofd omdat ik weet wanneer iets af moet zijn of hoeveel tijd ik ergens nog voor heb.

Helaas moet ik wel toegeven dat ik nog steeds af en toe iets vergeet in te plannen puur door laksheid of door de heat of the momemt. 

Bewijslast zie bijlage.

STARR

Situatie, voor mij is plannen altijd een valkuil geweest. Sinds ik begonnen ben met studeren tot aan het opstarten van een eigen bedrijf. De gedachte is altijd; ”ik onthoud het wel, ik doe dat zo meteen direct”. Helaas is dit niet altijd de gang van zaken. 

De taak die zich hierbij vestigt is dat er verwacht wordt op bepaalde momenten dat ik iets heb gedaan of wat dan ook. Om de presentatie bij Marmitek als voorbeeld te nemen, wordt er verwacht dat ik op datum X een presentatie houdt. Mijn doel om alles wat er gepland moest worden ook daadwerkelijk te plannen, zonder afspraken te vergeten of te missen. Mijn plan zou zijn dat ik vanaf 2021 meer mijn telefoon als agenda zou gebruiken plus daarbij de app Trello. Trello is een app waarbij je boards aan kan maken die je inzicht bieden in je taken.

Om te reflecteren op mijn persoonlijke ontwikkeling wat plannen betreft vind ik dat ik vooruit ben gegaan. Ik weet van mijzelf dat ik snel en makkelijk iets moet kunnen plannen. Door de agenda app en Trello ben ik hierin vooruit gegaan. Ik heb wel geleerd dat er ook soms verschuivingen kunnen plaatsvinden wederom ben ik me hiervan bewust en schakel ik hierin adequaat. Ik ben enorm blij dat ik hierin verbeterd ben, aangezien ik het vergeten van taken vervelend vind maar nog erger als ik daarbij iemand anders zijn of haar tijd mee verspil. Om deze persoonlijke ontwikkeling een cijfer te geven zou ik dat een 6 toe dienen. Voorheen zou dit een 3/4 zijn geweest. Ruimte voor verbetering is er altijd, het begin is in ieder geval gemaakt.

STARR

Tijdens het afstuderen ben ik tussentijds beoordeeld door mijn bedrijfsbegeleider Jindra Westland. In deze situatie heeft hij mij de feedback gegeven om meer betrokken te zijn binnen de organisatie. Daarnaast hebben we nog gebeld en hebben we gesproken over dat er meer interesse vanuit mij naar de organisatie mocht plaatsvinden. 

Mijn taak om meer te spreken met collega’s over waar zij vooral mee bezig zijn en wat er speelt. Er werd van mij verwacht een houding aan te nemen alsof ik er al langer werkte en er echt bij hoor. Mijn doel om dit te verbeteren en meer te spreken met collega’s. Mijn voornemens waren om wat minder continue op de laptop te zitten, meer meelopen naar de koffie automaat en gewoon eens om hulp vragen of vragen wat iemand van een bepaald onderwerp vond.

Uiteindelijk heb ik meer contact gehad over bepaalde onderwerpen, zo heeft de nieuwe stagiaire Jeroen hier een aandeel in. Met hem heb ik gesproken over velen onderwerpen waardoor andere ook geïnteresseerd waren en mee praten of het onderwerp. Ik heb geprobeerd om bij de dinsdag’s presentaties meer vragen te stellen en met de nieuwe collega Menno gesproken over het nut van mijn plan voor zijn toekomstige taken. Daarnaast heb ik aan Richard gevraagd of hij nogmaals zijn presentatie wilden pitchen omtrent de Streamers.

Competentie 6

Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling;

Het resultaat hiervan is dat ik meer betrokken ben bij de organisatie naar mijn gevoel. Collega’s stellen vragen aan mij of ik gooi een balletje op wat betreft een onderwerp zoals Oekraïne. De sfeer is verbeterd en er wordt meer gespard dan voorheen. 

Als ik reflecteer snap ik de feedback van Jindra volledig. Het is lastig als je alleen maar aan een plan moet werken en niet meewerkt in de organisatie. Dit helpt niet mee aan de uiteindelijke sfeer die voor ogen is. Ik heb geprobeerd mij anders op te stellen vooral meer open. Ik was mij hiervan bewust, alleen wist ik niet dat andere dit ook voelde. Ik heb geleerd dat ik zelf ook dat voortouw kan nemen en andere collega’s kan uitdagen voor een gesprek of discussie. Dit gevoel komt dan ook puur omdat ik altijd dacht; ‘je bent maar een stagiaire’. Dat is bij Marmitek wel anders.

Bewijslast zie bijlage.

Competentie 7

Geven van leiding op resultaatgerichte wijze, onder begeleiding of supervisie, aan een eenvoudig bedrijfsonderdeel of project.

Actie, omdat ik de verantwoordelijkheid droeg van ons drieën wilde ik een structurele hiërarchie opstellen, dit houdt in dat we taken hebben verdeeld zodat we nooit in elkaars vaarwater zaten. Daarnaast heb ik met Wim Wilms en Eric afgesproken vaste contact momenten te hanteren. Hierdoor waarborgde we de processen en de status van het project. Ik heb afgesproken met mijn medestudenten om, om de 2 weken bij elkaar te komen zodat er feedback gegeven kon worden. De verwachting vanuit mij was dat er deadlines gehaald werden, er aan de afspraken werd gehouden en dat wanneer we in Cameroon waren we een gestructureerde planning met taken per dag hadden.

Het resultaat hiervan was dat onze opdrachtgever enorm blij was met de planning voor in Cameroon, hij gaf aan zelf daar moeite mee te hebben. Ons doel was om zoveel mogelijk sportscholen te testen en om erachter te komen wat de wensen en behoeften waren van de doelgroep in Cameroon. Dat is gelukt! De sfeer was goed en door de structuur hebben we ook tijd gehad voor de leuke dingen tijdens het bezoek. Ik ben blij dat ik iets meer werk in de planning en de afspraken/leiding geven gestoken heb. Hierdoor hebben we een leuke tijd beleefd.

Bewijslast zie bijlage.

STARR

Situatie, tijdens mijn opleiding Commerciële Economie aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven, zijn wij met twee anderen studenten naar Cameroon gemogen voor een project. Dit werd ook wel het Export semester genoemd. Wij hadden als plan om de export te bekijken en te testen in Cameroon wat betreft een sportschool/massage salon.

Mijn functie binnen het project was projectleider. Ik had het regime over hoe we bepaalde onderdelen gingen aanpakken en welke knopen er doorgehakt moesten worden. Daarnaast was ik tussenpersoon qua communicatie naar school en naar mijn projectbegeleider. Wanneer er fouten of verkeerde beslissingen werden gemaakt was ik hier verantwoordelijk voor, daarnaast was de verwachting van onze projectbegeleider dat wij een plan opleverde zodat zij wisten of het een goed idee was of niet.

Als reflectie ben ik blij dat we resultaat hebben gehaald waar school en de opdrachtgever beiden blij van werden. Ik heb geleerd dat wanneer je een juist argument hebt voor keuzes die je maakt, het niet per definitie goed of fout is. Het gaat erom wat je er vervolgens mee doet en wat de gevolgen er van zijn. Zo kun je verder borduren en kun je makkelijker evalueren op bepaalde zaken waardoor je verbeteringen kunt toepassen. Ik koppel deze ervaring aan het geven van leiding binnen een project met een 8 als cijfer. Een 8 omdat het een geslaagd project was met een leuke ervaring vanuit meerdere partijen.

STARR

Situatie, voor mijn minor heb ik gekozen voor Digital Marketing  met daarbij het TEC4S onderzoeksproject ‘Chatbots & Ehealth’. Tijdens dit project was het de bedoeling om een chatbot te ontwikkelen waarbij er onderscheid werd gemaakt tussen een competente chatbot en een warme chatbot op basis van tekst. Dit heb ik samen gemaakt met Esmee Li, een medestudent. 

Mijn taak was het ontwikkelen van de chatbot plus daarbij de benodigde facetten. Belangrijk voor ons project was dat ik de juiste vragen stelde aan de hulp die ons werd geboden. Omdat mijn medestudent Media Design studeerde was de taak aan mij om grondig en kritisch te kijken naar wat we nodig hadden. Als snel bleek dat we contact op moesten nemen met tandartsen en mondhygiënisten, aangezien ons project in een nutshell ging over: ”verstandkiezen verwijderen”. Dit was aan mij uitbesteed en hier heb ik mij kritisch in opgesteld zodat we de juiste antwoorden verkregen.

Qua uitvoering ben ik direct aan de slag gegaan met het leren van Dialogflow, het programma waarin de chatbot werd ontwikkeld. Vervolgens ben ik gaan achterhalen welke informatie de chatbot moest bevatten en waar ik deze kon verkrijgen. Ik heb mijn netwerk gebruikt om in contact te komen met tandartsen en mondhygiënisten. Hierdoor hebben we alle input kunnen vergaren inclusief antwoorden.

Competentie 8

Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling;

Het resultaat was een werkende chatbot die de hypothese ontkrachten die vooraf was gesteld. Daarnaast zijn de resultaten op het grootste Marketing Insights congres van Nederland gepresenteerd (MIE) en zijn de resultaten verwerkt in een wetenschappelijke publicatie.

Mijn reflectie op dit project was enorm tof, ik heb veel mogen leren en ook veel geleerd. Daarnaast was het super om het in de praktijk te mogen ontwikkelen en te testen. Het resultaat was boven verwachting en we hadden bereikt wat we wilden bereiken. Wat een cijfer betreft bij deze competentie, scoort dit een 7,5. Veel geleerd, veel getest, veel bloed, zweet en tranen. Al om al een top project.

Bewijslast zie bijlage.

Competentie 9

Leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche door middel van actief lidmaatschap van beroepsverenigingen, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoorts.

Actie, tijdens dit event heb ik zelf onderzoek gedaan naar verschillende sprekers die mij interessant leken. Daarnaast is de presentatie en publicatie van het project TEC4S ‘Chatbots & Ehealth’ gepresenteerd op het event. Mijn doel was om de meest interessante en relevante sprekers te zien waarbij ik iets kon leren, dit waren; Totte Harinen, Senior Data Scientist bij Uber, Elles van Leeuwen, Online marketing coördinator bij Lucardi en Friso van Vollenhoven, chief technology officer bij FashionTrade. Enorm veel informatie die dag maar interessant om daarover te leren. Door een kleine planning te maken van de timetable van allen sprekers was het gelukt om iedereen te kunnen zien.

Het resultaat was een toffe dag waarbij ik veel heb mogen leren wat betreft Big Data. Door naar de sprekers te luisteren ben ik erachter gekomen dat bijvoorbeeld deep learning; (AI) tot verbazingwekkend resultaat kan komen. Dit houdt in dat de machine zelf leert van de input die hij krijgt, des te meer input des te beter de antwoorden of oplossingen uit de machine. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld Google, hoe meer zoekopdrachten hij krijgt des te beter hij begrijpt waar jij als gebruiker naar zoekt. 

Bewijslast zie bijlage.

STARR

Situatie, tijdens mijn minor heb ik mijn bijdrage geleverd als bezoeker bij de Big Data Expo te Utrecht. Big Data Expo is hét grootste event waar bedrijven en instellingen hun producten en diensten op het gebied van collecteren, genereren, analyseren, optimaliseren en/ of toepassen van big data bezig zijn. Dit heb ik bezocht in 2018 samen met drie medestudenten. 

Mijn taak door die dag was zorgen dat onze presentatie perfect was zodat Peter het kon presenteren. Daarnaast vond ik het belangrijk uit te stippelen of ik allen sprekers kon vinden waar ik interesse naar had. Het voornemen dat ik had was het leren van nieuwe methodes waarbij Big Data wordt toegepast. Dit mag in de breedste zin van het woord. Voorbeelden hiervan waren, klantgerichte contactstrategie persoonlijker maken, uitvoeren van A/B testen en Machine Learning een groot Big Data onderdeel dat Google beslissingen maakt en veel data verzamelt.

Als reflectie ben ik blij dat ik gekozen heb voor de minor Digital Marketing, daarnaast was ik zeer te spreken over de Big Data Expo. Op zo’n congres kom je er pas achter hoeveel data er eigenlijk al beschikbaar is en hoe weinig bedrijven hier gebruik van maken. Ik heb geleerd dat apparaten eigenlijk veel slimmer kunnen worden dan mensen, dat je door slimme technieken klanten kunt manipuleren en dat een persoonlijke- geautomatiseerde (AI) E-mail voor 65% meer CTR zorgt. Dit bezoek plus het opstellen van de presentatie tel ik samen op en oordeel ik met een 7, alles bij elkaar opgeteld resulteerde het in een leuk project plus een leuke dag. Daarnaast heb ik er nog enorm veel van geleerd en pas ik sommige strategieën nu zelf toe.

Bedankt voor het lezen.

Vragen of andere opmerkingen? Klik hieronder.

Mail